Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1530
Armia Krajowa 2012.04.13 2511
Arteterapia 2011.05.26 3743
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1878
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2515
Bezpieczny internet 2009.04.01 4141
Biblioterapia 2016.03.22 708
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 2034
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 3087
Cyberprzemoc 2016.03.25 696
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2598
Czytelnictwo 2016.03.21 935
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5819
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 840
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4150
Dziecko z FAS 2015.10.01 1611
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2345
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2230
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1904
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1592
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1397
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 958
Eurosieroctwo 2015.03.17 1578
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2247
Fonoholizm 2016.02.18 1263
Fotografia 2013.05.07 1564
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5303
Jąkanie 2014.07.01 1653
Jan Paweł II 2011.08.23 2759
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1815
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1734
Jestem zdolny 2008.05.14 3223
Język jest giętki... 2011.02.15 2315
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 364
Języki obce 2009.12.01 4545
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 386
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5363
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3255
Kinezjologia 2009.09.19 3028
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 4111
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 276
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2482
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1613
Lasowiacy 2016.03.10 684
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1406
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3403
Materiały repertuarowe 2015.08.10 3170
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 131
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 122
Mała ojczyzna 2011.11.28 872
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2252
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2856
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1501
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2168
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14501
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2466
Nauki medyczne 2013.10.18 1600
Neurodydaktyka 2016.12.20 533
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2803
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3365
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1741
Ochrona środowiska 2013.05.28 1131
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 114
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3967
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1455
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1274
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3635
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 133
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1279
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 5082
Pomoc społeczna 2014.07.01 2001
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1855
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2303
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1570
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1681
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1995
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2250
Prawa człowieka 2014.12.04 1020
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1409
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2258
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3813
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2187
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2213
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2171
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2310
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2829
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2088
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4380
Rok Chopinowski 2010.01.18 2313
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2646
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1758
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4946
Ruch to zdrowie 2013.11.05 2002
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3104
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 785
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1124
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 796
Świetlice szkolne 2008.10.31 4545
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 92
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1517
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3953
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1301
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2455
Szkoła z pasją 2011.08.30 2597
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5114
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3886
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2936
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4343
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3710
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3765
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 2045
Uczyć z pasją 2018.02.16 38
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2860
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4798
Wychowanie do wartości 2017.02.09 325
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2271
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2159
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4332
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1601
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1300
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 805
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8430
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4551
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 384
Zespół ADHD 2015.02.04 1324
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 735
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 672
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2970
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4955
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 161
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 404

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here