Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1096
Armia Krajowa 2012.04.13 2045
Arteterapia 2011.05.26 3261
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1235
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2192
Bezpieczny internet 2009.04.01 3804
Biblioterapia 2016.03.22 336
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1665
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2703
Cyberprzemoc 2016.03.25 342
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2216
Czytelnictwo 2016.03.21 356
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5422
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 472
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3783
Dziecko z FAS 2015.10.01 965
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2018
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1876
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1416
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1232
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1011
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 557
Eurosieroctwo 2015.03.17 989
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1914
Fonoholizm 2016.02.18 644
Fotografia 2013.05.07 1201
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1236
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4869
Jąkanie 2014.07.01 1198
Jan Paweł II 2011.08.23 2376
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1513
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1272
Jestem zdolny 2008.05.14 2913
Język jest giętki... 2011.02.15 1988
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 34
Języki obce 2009.12.01 4162
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 32
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4926
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2894
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 140
Kinezjologia 2009.09.19 2706
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3694
Konstytucja 3 MAJA 2015.04.28 858
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2121
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1183
Lasowiacy 2016.03.10 319
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1032
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3050
Materiały repertuarowe 2015.08.10 1899
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 161
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 135
Mała ojczyzna 2011.11.28 515
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1446
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2496
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1126
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1749
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13817
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1878
Nauki medyczne 2013.10.18 1161
Neurodydaktyka 2016.12.20 122
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1147
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 2984
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1325
Ochrona środowiska 2013.05.28 573
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3622
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 909
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 875
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3239
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 837
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4733
Pomoc społeczna 2014.07.01 1383
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1448
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 1974
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1138
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1348
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1626
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1862
Prawa człowieka 2014.12.04 711
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1076
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1936
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3444
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1876
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1917
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1867
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 1985
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2507
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1806
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4024
Rok Chopinowski 2010.01.18 2034
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2359
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1360
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4573
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1589
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2793
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 434
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 854
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 431
Świetlice szkolne 2008.10.31 3992
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1026
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3658
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 905
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2152
Szkoła z pasją 2011.08.30 2268
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4721
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3540
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2627
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 3975
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3353
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3378
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1731
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2448
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4409
Wychowanie do wartości 2017.02.09 35
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1824
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1827
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4012
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1294
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 917
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 409
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 6751
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4259
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 87
Zespół ADHD 2015.02.04 863
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 398
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 304
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2524
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4577
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 88

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here