Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1049
Armia Krajowa 2012.04.13 1998
Arteterapia 2011.05.26 3219
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1183
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2163
Bezpieczny internet 2009.04.01 3769
Biblioterapia 2016.03.22 307
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1630
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2671
Cyberprzemoc 2016.03.25 305
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2171
Czytelnictwo 2016.03.21 322
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5385
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 440
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3743
Dziecko z FAS 2015.10.01 894
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 1983
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1834
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1379
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1199
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 981
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 516
Eurosieroctwo 2015.03.17 927
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1884
Fonoholizm 2016.02.18 581
Fotografia 2013.05.07 1166
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1201
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4830
Jąkanie 2014.07.01 1150
Jan Paweł II 2011.08.23 2345
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1492
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1212
Jestem zdolny 2008.05.14 2885
Język jest giętki... 2011.02.15 1958
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 4
Języki obce 2009.12.01 4126
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4888
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2860
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 109
Kinezjologia 2009.09.19 2653
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3650
Konstytucja 3 MAJA 2015.04.28 811
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2081
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1137
Lasowiacy 2016.03.10 292
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 995
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3017
Materiały repertuarowe 2015.08.10 1753
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 134
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 112
Mała ojczyzna 2011.11.28 471
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1349
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2466
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1086
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1721
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13747
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1826
Nauki medyczne 2013.10.18 1119
Neurodydaktyka 2016.12.20 90
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1078
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 2942
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1286
Ochrona środowiska 2013.05.28 514
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3596
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 861
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 829
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3187
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 806
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4690
Pomoc społeczna 2014.07.01 1318
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1414
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 1945
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1098
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1317
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1600
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1832
Prawa człowieka 2014.12.04 680
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1051
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1912
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3413
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1850
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1888
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1840
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 1955
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2479
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1779
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 3989
Rok Chopinowski 2010.01.18 2008
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2340
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1324
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4541
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1554
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2766
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 407
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 825
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 389
Świetlice szkolne 2008.10.31 3956
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 975
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3630
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 868
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2128
Szkoła z pasją 2011.08.30 2228
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4680
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3507
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2595
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 3955
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3321
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3342
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1702
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2414
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4378
Wychowanie do wartości 2017.02.09 14
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1797
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1793
Wycieczki szkolne 2009.01.07 3978
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1266
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 876
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 377
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 6662
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4234
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 60
Zespół ADHD 2015.02.04 810
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 345
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 263
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2471
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4547
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 58

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here