Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1177
Armia Krajowa 2012.04.13 2125
Arteterapia 2011.05.26 3342
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1321
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2244
Bezpieczny internet 2009.04.01 3875
Biblioterapia 2016.03.22 404
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1731
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2776
Cyberprzemoc 2016.03.25 414
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2292
Czytelnictwo 2016.03.21 441
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5492
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 547
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3857
Dziecko z FAS 2015.10.01 1061
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2082
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1938
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1517
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1295
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1082
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 636
Eurosieroctwo 2015.03.17 1092
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 1973
Fonoholizm 2016.02.18 760
Fotografia 2013.05.07 1276
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1296
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4944
Jąkanie 2014.07.01 1273
Jan Paweł II 2011.08.23 2443
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1570
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1361
Jestem zdolny 2008.05.14 2966
Język jest giętki... 2011.02.15 2048
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 86
Języki obce 2009.12.01 4238
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 94
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 4997
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 2963
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 204
Kinezjologia 2009.09.19 2761
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3767
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 39
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2183
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1262
Lasowiacy 2016.03.10 378
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1096
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3120
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2141
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 213
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 183
Mała ojczyzna 2011.11.28 580
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1578
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2561
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1191
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1809
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 13936
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 1986
Nauki medyczne 2013.10.18 1239
Neurodydaktyka 2016.12.20 189
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1262
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3055
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1399
Ochrona środowiska 2013.05.28 654
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3688
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 982
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 940
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3315
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 897
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4789
Pomoc społeczna 2014.07.01 1503
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1508
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2033
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1221
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1403
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1698
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1922
Prawa człowieka 2014.12.04 764
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1134
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 1995
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3513
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1942
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 1970
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1931
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2048
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2573
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1860
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4100
Rok Chopinowski 2010.01.18 2086
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2412
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1435
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4630
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1652
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2845
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 491
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 904
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 503
Świetlice szkolne 2008.10.31 4079
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1112
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3706
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 985
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2212
Szkoła z pasją 2011.08.30 2326
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4788
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3604
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2684
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4028
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3415
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3442
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1786
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2510
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4470
Wychowanie do wartości 2017.02.09 81
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1888
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1885
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4080
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1357
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 983
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 475
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 7225
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4319
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 138
Zespół ADHD 2015.02.04 937
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 457
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 362
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2604
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4633
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 147

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here