Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1353
Armia Krajowa 2012.04.13 2317
Arteterapia 2011.05.26 3539
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1653
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2373
Bezpieczny internet 2009.04.01 4010
Biblioterapia 2016.03.22 561
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1879
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2922
Cyberprzemoc 2016.03.25 565
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2440
Czytelnictwo 2016.03.21 783
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5651
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 689
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4024
Dziecko z FAS 2015.10.01 1331
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2212
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2088
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1709
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1452
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1234
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 802
Eurosieroctwo 2015.03.17 1318
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2115
Fonoholizm 2016.02.18 1007
Fotografia 2013.05.07 1420
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5129
Jąkanie 2014.07.01 1465
Jan Paweł II 2011.08.23 2610
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1685
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1561
Jestem zdolny 2008.05.14 3100
Język jest giętki... 2011.02.15 2182
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 223
Języki obce 2009.12.01 4403
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 248
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5205
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3131
Kinezjologia 2009.09.19 2895
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3926
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 155
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2346
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1457
Lasowiacy 2016.03.10 503
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1266
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3259
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2692
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 27
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 22
Mała ojczyzna 2011.11.28 752
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1950
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2702
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1352
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1947
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14211
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2257
Nauki medyczne 2013.10.18 1425
Neurodydaktyka 2016.12.20 349
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2543
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3214
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1560
Ochrona środowiska 2013.05.28 931
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3826
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1216
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1109
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3471
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 16
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1066
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4941
Pomoc społeczna 2014.07.01 1765
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1661
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2144
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1395
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1529
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1829
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2079
Prawa człowieka 2014.12.04 896
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1272
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2124
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3655
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2070
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2104
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2055
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2194
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2719
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1978
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4233
Rok Chopinowski 2010.01.18 2205
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2531
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1599
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4810
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1824
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2963
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 642
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1004
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 658
Świetlice szkolne 2008.10.31 4299
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1323
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3825
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1147
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2335
Szkoła z pasją 2011.08.30 2474
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4965
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3742
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2821
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4156
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3589
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3585
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1929
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2679
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4620
Wychowanie do wartości 2017.02.09 183
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2071
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2038
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4205
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1485
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1145
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 646
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8189
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4437
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 264
Zespół ADHD 2015.02.04 1161
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 598
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 525
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2807
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4782
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 35
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 284

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here