Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1622
Armia Krajowa 2012.04.13 2583
Arteterapia 2011.05.26 3816
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1965
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2581
Bezpieczny internet 2009.04.01 4200
Biblioterapia 2016.03.22 764
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 2091
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 3134
Cyberprzemoc 2016.03.25 748
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2667
Czytelnictwo 2016.03.21 987
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5890
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 911
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4198
Dziecko z FAS 2015.10.01 1724
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2405
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2282
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1979
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1653
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1460
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 1018
Eurosieroctwo 2015.03.17 1679
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2309
Fonoholizm 2016.02.18 1388
Fotografia 2013.05.07 1625
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5375
Jąkanie 2014.07.01 1724
Jan Paweł II 2011.08.23 2815
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1879
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1809
Jestem zdolny 2008.05.14 3286
Język jest giętki... 2011.02.15 2365
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 425
Języki obce 2009.12.01 4614
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 464
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5440
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3322
Kinezjologia 2009.09.19 3093
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 4190
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 332
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2536
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1678
Lasowiacy 2016.03.10 758
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1483
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3468
Materiały repertuarowe 2015.08.10 3391
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 171
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 167
Mała ojczyzna 2011.11.28 926
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2394
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2914
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1579
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2248
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14615
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2580
Nauki medyczne 2013.10.18 1659
Neurodydaktyka 2016.12.20 616
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2909
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3426
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1817
Ochrona środowiska 2013.05.28 1220
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 154
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 4024
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1552
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1352
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3712
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 184
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1352
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 5138
Pomoc społeczna 2014.07.01 2128
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1926
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2370
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1684
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1738
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 2053
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2310
Prawa człowieka 2014.12.04 1078
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1478
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2310
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3874
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2226
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2264
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2220
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2352
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2872
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2126
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4439
Rok Chopinowski 2010.01.18 2369
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2709
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1821
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 5020
Ruch to zdrowie 2013.11.05 2085
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3169
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 850
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1184
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 859
Świetlice szkolne 2008.10.31 4629
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 131
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1620
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 4006
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1372
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2518
Szkoła z pasją 2011.08.30 2654
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5175
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3971
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2978
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4414
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3779
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3818
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 2094
Uczyć z pasją 2018.02.16 68
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2933
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4864
Wychowanie do wartości 2017.02.09 394
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2351
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2202
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4393
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1660
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1368
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 856
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8860
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4600
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 442
Zespół ADHD 2015.02.04 1416
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 812
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 720
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 3051
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 5029
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 209
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 459

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here