Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1278
Armia Krajowa 2012.04.13 2240
Arteterapia 2011.05.26 3454
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1564
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2320
Bezpieczny internet 2009.04.01 3963
Biblioterapia 2016.03.22 496
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1814
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2864
Cyberprzemoc 2016.03.25 511
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2382
Czytelnictwo 2016.03.21 712
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5588
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 632
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3963
Dziecko z FAS 2015.10.01 1223
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2160
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2023
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1634
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1394
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1175
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 732
Eurosieroctwo 2015.03.17 1226
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2059
Fonoholizm 2016.02.18 915
Fotografia 2013.05.07 1367
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5064
Jąkanie 2014.07.01 1392
Jan Paweł II 2011.08.23 2551
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1637
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1496
Jestem zdolny 2008.05.14 3044
Język jest giętki... 2011.02.15 2125
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 160
Języki obce 2009.12.01 4340
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 182
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5124
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3078
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 289
Kinezjologia 2009.09.19 2839
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3859
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 107
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2279
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1384
Lasowiacy 2016.03.10 454
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1203
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3198
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2436
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 279
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 250
Mała ojczyzna 2011.11.28 691
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1800
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2647
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1298
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1885
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14095
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2153
Nauki medyczne 2013.10.18 1341
Neurodydaktyka 2016.12.20 286
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1425
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3143
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1491
Ochrona środowiska 2013.05.28 851
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3758
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1125
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1041
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3406
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 999
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4881
Pomoc społeczna 2014.07.01 1679
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1602
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2105
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1336
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1472
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1768
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2014
Prawa człowieka 2014.12.04 854
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1215
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2066
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3594
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2028
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2061
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2017
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2148
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2664
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1931
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4178
Rok Chopinowski 2010.01.18 2162
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2490
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1539
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4735
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1756
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2918
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 585
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 967
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 607
Świetlice szkolne 2008.10.31 4209
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1246
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3782
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1095
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2285
Szkoła z pasją 2011.08.30 2421
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4909
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3693
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2759
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4100
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3533
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3515
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1877
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2611
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4556
Wychowanie do wartości 2017.02.09 139
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2005
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1986
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4158
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1442
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1091
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 580
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8097
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4394
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 213
Zespół ADHD 2015.02.04 1087
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 542
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 461
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2724
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4703
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 234

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here