Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1402
Armia Krajowa 2012.04.13 2367
Arteterapia 2011.05.26 3597
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1728
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2415
Bezpieczny internet 2009.04.01 4042
Biblioterapia 2016.03.22 611
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1919
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2971
Cyberprzemoc 2016.03.25 608
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2486
Czytelnictwo 2016.03.21 831
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5698
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 731
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 4061
Dziecko z FAS 2015.10.01 1422
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2251
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 2129
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1764
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1497
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1291
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 854
Eurosieroctwo 2015.03.17 1405
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2148
Fonoholizm 2016.02.18 1085
Fotografia 2013.05.07 1462
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 5185
Jąkanie 2014.07.01 1526
Jan Paweł II 2011.08.23 2665
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1720
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1618
Jestem zdolny 2008.05.14 3133
Język jest giętki... 2011.02.15 2220
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 262
Języki obce 2009.12.01 4448
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 286
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5253
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3162
Kinezjologia 2009.09.19 2930
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3974
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 189
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2385
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1500
Lasowiacy 2016.03.10 557
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1313
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3310
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2847
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty humanistyczne. Wybór literatury. 2017.10.02 63
Matura rok szk. 2017/18 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Wybór literatury. 2017.10.02 51
Mała ojczyzna 2011.11.28 788
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 2051
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2763
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1390
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 2015
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14307
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2322
Nauki medyczne 2013.10.18 1488
Neurodydaktyka 2016.12.20 398
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 2647
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3257
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1616
Ochrona środowiska 2013.05.28 994
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 2017.11.15 26
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3878
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1301
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 1156
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3528
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 2017.10.09 46
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 1132
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4988
Pomoc społeczna 2014.07.01 1827
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1727
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2185
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1452
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1578
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1878
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 2143
Prawa człowieka 2014.12.04 936
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1311
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2172
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3712
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 2107
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2140
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 2095
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2227
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2753
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 2020
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4286
Rok Chopinowski 2010.01.18 2239
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2554
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1645
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4856
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1874
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 3005
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 682
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 1040
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 700
Świetlice szkolne 2008.10.31 4387
Święto Niepodległości - „Polska piękna - Polska trudna” 2017.11.13 27
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1388
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3870
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1194
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2374
Szkoła z pasją 2011.08.30 2511
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 5016
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3781
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2860
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4216
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3618
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3648
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1969
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2727
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4679
Wychowanie do wartości 2017.02.09 217
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 2135
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 2071
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4239
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1525
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1187
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 713
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8258
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4472
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 297
Zespół ADHD 2015.02.04 1204
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 636
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 571
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2853
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4844
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 2017.09.04 69
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 316

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here