Zestawienia bibliograficzne


Tytuł Utworzono Odsłony
Adaptacja dziecka w przedszkolu 2014.07.18 1212
Armia Krajowa 2012.04.13 2165
Arteterapia 2011.05.26 3385
Autyzm i Zespół Aspergera 2014.04.02 1457
Bezpieczeństwo publiczne 2011.05.24 2275
Bezpieczny internet 2009.04.01 3912
Biblioterapia 2016.03.22 440
Bogactwo polszczyzny 2012.02.08 1760
Chrońmy polszczyznę 2011.03.04 2815
Cyberprzemoc 2016.03.25 463
Czesław Miłosz - życie i twórczość 2011.03.10 2324
Czytelnictwo 2016.03.21 478
Dojrzałość szkolna 2010.01.14 5531
Dysleksja rozwojowa 2016.01.13 578
Dzieci zdolne wymagają troski 2010.09.24 3900
Dziecko z FAS 2015.10.01 1128
Dziecko zdolne w przedszkolu 2011.02.10 2111
Dzieje tarnobrzeskiej oświaty 2013.04.12 1973
Edukacja ekologiczna 2013.10.02 1564
Edukacja medialna - za(nie)dbany obszar w szkole? 2013.06.20 1335
Edukacja w regionie tarnobrzeskim 2014.01.28 1121
Edukacja zdrowotna 2013.08.19 674
Eurosieroctwo 2015.03.17 1137
Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego 2011.09.08 2007
Fonoholizm 2016.02.18 835
Fotografia 2013.05.07 1308
Historia Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 2011.07.11 1330
Innowacje pedagogiczne 2009.09.19 4987
Jąkanie 2014.07.01 1318
Jan Paweł II 2011.08.23 2485
Jan Słomka klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa 2012.04.20 1598
Jarosław Iwaszkiewicz - życie i twórczość 2014.02.25 1411
Jestem zdolny 2008.05.14 2997
Język jest giętki... 2011.02.15 2080
Język nasz ojczysty... 2017.02.20 116
Języki obce 2009.12.01 4279
Kalendarium rocznic związanych z Tarnobrzegiem 2017.03.01 132
Katyń...ocalić od zapomnienia 2009.09.19 5048
Kibicowanie – przejawem agresji czy wyrazem przynależności do lokalnej społeczności 2011.03.09 3010
Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 2016.11.09 239
Kinezjologia 2009.09.19 2790
Kompetencje menedżera oświaty 2009.09.19 3806
Konstytucja 3 maja 2017.04.24 66
Korczak Janusz - pedagog, wychowawca, działacz społeczny 2012.01.13 2221
Książka to nasz przyjaciel 2014.01.20 1306
Lasowiacy 2016.03.10 410
Machowskie reminiscencje 2014.03.25 1137
Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy 2011.03.08 3154
Materiały repertuarowe 2015.08.10 2263
Matura rok szk. 2016/17 – przedmioty matematyczno-przyrodnicze 2016.09.28 244
Matura rok szk. 2016/2017 – przedmioty humanistyczne 2016.09.28 210
Mała ojczyzna 2011.11.28 616
Metody aktywizujące w edukacji 2015.01.14 1655
Młodzież a substancje psychoaktywne 2010.10.14 2596
Nadzór pedagogiczny 2013.09.24 1235
Narodowe Święto Niepodległości 2016.10.25 1836
Nauczanie języka polskiego - opracowanie wybranych utworów literackich 2011.02.07 14006
Nauczyciele regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2011.05.13 2053
Nauki medyczne 2013.10.18 1281
Neurodydaktyka 2016.12.20 221
Niepełnosprawni fizycznie i umysłowo 2015.03.05 1340
Nowe oblicza uzależnień 2011.02.15 3088
Obrzędy i zwyczaje ludowe 2013.11.21 1433
Ochrona środowiska 2013.05.28 698
Ograniczenie agresji i aspołecznych zachowań młodzieży "Razem bezpieczniej" 2009.09.19 3719
Patriotyzm wczoraj i dziś 2015.09.28 1032
Patronowie Roku 2015 2014.12.15 975
Pisarze regionu tarnobrzeskiego - biogramy 2010.04.26 3359
Polskie Państwo Podziemne 2014.09.25 940
Pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2010.09.30 4825
Pomoc społeczna 2014.07.01 1574
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w szkole 2012.11.15 1542
Poradnictwo zawodowe 2011.05.25 2060
Powstanie kościuszkowskie 2014.03.12 1261
Powstanie Styczniowe 2013.01.10 1433
Praca pozalekcyjna 2011.10.06 1728
Praca z uczniem autystycznym 2012.11.05 1958
Prawa człowieka 2014.12.04 799
Przedmioty zawodowe i praktyczna nauka zawodu 2013.12.09 1169
Przemoc w szkole - zapobieganie i zwalczanie 2011.09.27 2026
Region tarnobrzeski. Cz. 1 2011.02.10 3543
Region tarnobrzeski. Cz. 2 2011.02.22 1970
Region tarnobrzeski. Cz. 3 2011.03.08 2010
Region tarnobrzeski. Cz. 4 2011.04.05 1961
Region tarnobrzeski. Cz. 5 2011.04.13 2089
Region tarnobrzeski. Cz. 6 2011.04.14 2604
Region tarnobrzeski. Cz. 7 2011.04.15 1884
Region tarnobrzeski. Cz. 8 2011.05.02 4132
Rok Chopinowski 2010.01.18 2110
Rola biblioteki szkolnej w kontekście zmian w prawie oświatowym 2010.11.24 2442
Rola biblioteki szkolnej w realizowaniu podstawy programowej 2012.11.15 1478
Rozpoczęcie roku szkolnego 2011.08.24 4674
Ruch to zdrowie 2013.11.05 1687
Ryzyko dysleksji 2010.03.22 2878
Stanisław Jachowicz (1796 – 1857) 2016.01.13 529
Stanisław Piętak (1909-1964) – piewca ziemi nadwiślańskiej 2014.01.28 925
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli 2016.01.25 541
Świetlice szkolne 2008.10.31 4131
Sześciolatek w szkole 2014.05.23 1157
Szklana pułapka - młodzież wobec problemu alkoholowego 2010.03.22 3738
Szkolnictwo zawodowe 2014.10.30 1027
Szkoła promująca zdrowie 2012.03.22 2240
Szkoła z pasją 2011.08.30 2361
Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury 2009.09.19 4833
Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2009.09.19 3641
Technologie informacyjne w pracy biblioteki szkolnej 2009.09.19 2719
Terapia pedagogiczna 2009.09.19 4053
Tradycje, kultura i obrzędowość żydowska 2009.09.19 3458
Trudności edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym 2010.10.15 3473
Tuwim Julian - życie i twórczość 2013.01.14 1823
Wisława Szymborska - życie i twórczość 2012.02.08 2554
Wybór zawodu - droga ku dorosłości 2009.11.24 4504
Wychowanie do wartości 2017.02.09 109
Wychowanie patriotyczne 2011.11.15 1938
Wychowanie przedszkolne - wykaz zbiorów audiowizualnych 2004 - 2012 2012.03.30 1916
Wycieczki szkolne 2009.01.07 4111
Z regału bibliotekarza - wybór materiałów dla bibliotekarzy szkolnych 2012.07.04 1390
Zaburzenia zachowań u dzieci i młodzieży 2014.02.20 1022
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży 2012.01.25 518
Zakończenie roku szkolnego 2011.06.03 8019
Zapobieganie problemom wychowawczym 2009.09.19 4353
Zawodoznawstwo w Polsce w aspekcie innych krajów Unii Europejskiej 2016.11.08 168
Zespół ADHD 2015.02.04 992
Żołnierze Wyklęci 2016.02.27 495
Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza 2016.05.20 398
Żyj zdrowo - aktywny styl życia 2013.08.20 2654
Żyję zdrowo i nałogom mówię nie... 2010.03.31 4665
…A to Polska właśnie 1918-1939 2016.11.08 183

ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here