Z dniem 1 lipca 2016 roku nastąpi połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

zob. szczegóły

http://www.koweziu.edu.pl/