Zapraszamy na warsztaty II stopnia z zakresu biblioterapii

nt. "Biblioterapia w procesie przekazywania kompetencji lekturowych”