REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU


§ 1
PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z czytelni może korzystać każda osoba, niezależnie od tego czy jest  czytelnikiem biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się do czytelni pozostawia u nauczyciela bibliotekarza kartę  biblioteczną.
 4. Wierzchnie okrycie należy pozostawić w przeznaczonym na to miejscu.
 5. W czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

 

§ 2
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru czytelni i wypożyczalni.
 2. Czytelnia może sprowadzić książki na koszt czytelnika w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Książki i czasopisma czytelnik zamawia u nauczyciela bibliotekarza.
 5. Z dokumentów wypożyczonych w czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje kartę biblioteczną.
 7. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury i sposobu korzystania z katalogów.

 

§ 3
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest obwiązany do poszanowania książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed korzystaniem z niej.
 2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

 

§ 4
PRZEPISY KOŃCOWE

Czytelnik nie stosując się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki (kierownicy filii). Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here