Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli jest jedyną biblioteką o naukowym charakterze zbiorów w rejonie działania. Towarzyszy oświacie w jej pracy dydaktyczno- wychowawczej i przemianach edukacyjnych od 1952 roku. Od 2004 roku biblioteka wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli pracuje w oparciu o system biblioteczny Prolib, pozwalający na automatyzację procesów bibliotecznych w zakresie gromadzenia, opracowania ,wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Rozbudowa w 2011 roku wpłynęła dodatkowo na poprawę warunków technicznych funkcjonowania placówki i podniesienia jakości regionalnego systemu edukacji.

 

Misja biblioteki

Celem naszym jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego. Będziemy badać potrzeby użytkowników Biblioteki, wspierać doskonalenie nauczycieli i doskonalić swoje umiejętności, aby nasza Biblioteka stała się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.

 

Obszar działania

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i Stalowej Woli świadczy usługi dla nauczycieli województwa podkarpackiego, studentów, uczniów klas maturalnych oraz innych osób doskonalących się.
Osoby spoza rejonu mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno-bibliograficznych czytelni.

 

Podajemy:

NIP: 867-18-67-262

Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688

 

Dokumenty do pobrania:


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here