Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wraz z filiami w Nisku i w Stalowej Woli zwraca się z prośbą do wszystkich czytelników  o terminowy zwrot  wypożyczonych  materiałów bibliotecznych i regulowanie naliczonych opłat.

 Jednocześnie informuję, że Czytelnicy, którzy do 15 marca 2017 r. nie uregulują opłat naliczonych i  nie zwrócą przetrzymanych egzemplarzy materiałów bibliotecznych, zostaną objęci procedurą windykacyjną.

Należności należy wpłacać na nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dłużnika, adres zamieszkania, nr karty bibliotecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pisemnego odwołania się do Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu w sprawie: odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia całości lub części zadłużenia.

Dyrektor
 Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu
Anna Żarów

Do pobrania

- Wniosek do dyrektora biblioteki


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here